شرایط مرجوعی:

اگر کالای رسیده به دست مشتری با فاکتور مغایرت داشته باشه وظیفه فروشگاه هست که با هزینه فروشگاه کالا رو تعویض کنه این مورد فقط تا ۲۴ ساعت فرصت هست که از جانب مشتری با پشتیبانی سایت هماهنگ کنه و کالا رو مرجوع کنه به آدرسی که پشتیبانی سایت بهشون میده
اما اگر کالای رسیده شده به دست مشتری با فاکتور مطابقت داشته باشه و مشتری بگه رنگشو دوست ندارم پارچه شو دوست ندارم تنخورش و دوست ندارم تعویض و مرجوعی نداریم